Autoimuni nutrivor

Autoimuni nutrivor — Priručnik i kuharica bez alergena, prva je knjiga na hrvatskom jeziku koja pokriva tematiku povezanosti prehrane i autoimunih bolesti.

U teorijskom dijelu knjige naglasak prijeloma je na nizanju i strukturiranju naslova čime se korisnicima omogućava brzi pregled sadržaja i jednostavan povratak na određeno poglavlje ili tekst.
Posebna pažnja posvećena je oblikovanju ilustracija koje olakšavaju korisniku razumijevanje kompleksnih, a za zdravlje važnih informacija.
Uz teoriju, knjiga sadrži i kuharicu sa čak 220 recepata.

Koautorica: Tessa Bachrach Krištofić

Fotografija: Marija Gašparović

Type of work
Vrsta posla
Client
Klijent
Petra Krolo i Ivana Zovak
Associates
Suradnici