V mag

V magazin je premijerno tiskano izdanje portala o vizualnoj kulturi i umjetnosti — Vizkultura, etablirane i utjecajne hrvatske on-line platforme fokusirane na vizualne umjetnosti. Osmišljen je i realiziran povodom 5. godišnjice postojanja.

Vizualno oblikovanje oslanja se i prati kompleksnost i suvremenost sadržaja, projekata i tema koje se nalaze u magazinu. Raznolikost i količinski zahtjevan materijal iziskivao je da se prijelom sturkturira prema glavnim cjelinama; tekstovima, intervjuima i specijalima. Svakoj od navedenih cjelina pridodan je karakterističan dizajn unutar kojeg je svaki članak individualno oblikovan, čineći tako vizualnu razliku na makro i mikro razini.

Fotografije: Marija Gašparović
Glavni urednici i koncept V magazina: Maja Bosnić i Ivan Dorotić

Type of work
Vrsta posla
Client
Klijent
Vizkultura
Associates
Suradnici