Galerija Vugrinec | vizualni identitet

Galerija Vugrinec je trgovina umjetninama i antikvitetima: umjetničkim slikama, skulpturama, predmetima umjetničkog obrta (porculan, keramika, namještaj…)

Znak galerije sastavljen je od inicijala iste, pročišćenih linija koje u kompoziciji sa logotipom zatvaraju čvrstu cjelinu koja simbolizira ‘okvir’, zamišljeni prostor unutar kojeg određena umjetnina nastaje.

www.galerijavugrinec.hr

Koautorica: Tessa Bachrach Krištofić

Type of work
Vrsta posla
Client
Klijent
Galerija Vugrinec
Associates
Suradnici