Naval park (Mornarički park)

Mornarički park u Puli najstariji je gradski park podignut 1863. godine. Karta parka napravljena je u svrhu upoznavanja građana s cjelokupnim fondom biljnih vrsta u parku, njegovom povijesnom i kulturnom vrijednošu, a sve u sklopu inicijative ‘Otvoreni grad’ Društva arhitekata Istre (Dai-Sai).

Koautorica: Tessa Bachrach Krištofić

Fotografija: Marija Gašparović

Type of work
Vrsta posla
Client
Klijent
Društvo arhitekata Istre / Società architetti dell'Istria
Associates
Suradnici