Dan D 2015 | vizualni identitet festivala

Dan D međunarodni je festival dizajna na kojem se predstavlja najbolja produkcija mladih dizajnera do 35 godina. Jedna od karakteristika festivala je da se isti održava u napuštenim prostorima grada Zagreba. Kao 2014. tako je i 2015. godine lokacija održavanja festivala bila stara bolnica u Vlaškoj. Tip lokacije nadahnuo je ideju da se bolnica, odnosno sam festival tretira kao kreativno žarište ‘zaraze dizajnom’ koje se iz bolnice širi gradom s ciljem da festival postigne što je moguće veću vidljivost te potakne ljude van struke da posjete događanje.

(Fotografije: NJI3, Domagoj Blažević)   |   Dan D web stranica   |   Dan D promo video

Koautorica: Tessa Bachrach Krištofić

Type of work
Vrsta posla
Client
Klijent
Hrvatsko dizajnersko društvo
Associates
Suradnici